مخالفان مسلح، یک روستا در نزدیکی پایتخت لیبی را تصرف کردند

مخالفان مسلح در لیبی کنترل روستایی در جنوب غربی طرابلس را در دست گرفته اند.

مخالفان مسلح عملیاتی را برای نزدیک تر شدن به پایتخت لیبی آغاز کرده و اینک پس از ساعت ها درگیری با نیروهای دولتی، وارد روستای قوالیش شده‌اند.

این روستا در پنجاه کیلومتری پایتخت قرار دارد و خبرنگاران می گویند تصرف آن، مخالفان مسلح را به شهر غریان در نزدیکی بزرگراه اصلی به سوی پایتخت نزدیک می کند.