محکومیت سه نفر در بحرین به جرم جاسوسی برای سپاه پاسداران

روزنامه بحرینی الخلیج العربی نوشته است که دادگاه عالی کیفری این کشور یک شهروند بحرینی و دو تبعه خارجی را در ارتباط با اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران مجرم شناخته و به ده سال زندان محکوم کرده است.

براساس این گزارش، دو متهم خارجی این پرونده، که به طور غیابی محاکمه و محکوم شده اند، زمانی به عنوان دیپلمات در سفارت ایران در کویت شاغل بودند و اطلاعات اقتصادی و نظامی گردآوری شده، از جمله در مورد محل استقرار واحدهای نظامی و تاسیسات اقتصادی و صنعتی بحرین را در اختیار سپاه پاسداران قرار می دادند.

گفته شده است که شهروند بحرینی در سفری که برای دیدن اعضای خانواده خود به کویت داشت با دیپلمات های ایرانی، که در جاسوسی علیه کویت هم فعالیت داشتند، آشنا شد و این سه نفر از سال ۲۰۰۲ تا آوریل سال ۲۰۱۰ در عملیات جاسوسی همکاری داشتند.

در ماه آوریل سال جاری، دولت کویت سه دیپلمات ایرانی را به اتهام فعالیت برای یک شبکه جاسوسی وابسته به ایران از آن کشور اخراج کرد که به اخراج متقابل چند دیپلمات کویتی از ایران منجر شد.