انتقاد احزاب مخالف آلمان از احتمال فروش اسلحه به عربستان

پارلمان آلمان در روز چهارشنبه، ۱۵ تیر (۶ ژوئیه)، در مورد گزارش های حاکی از تصمیم دولت ائتلافی به فروش حدود دویست دستگاه تانک پیشرفته ساخت این کشور به عربستان سعودی مذاکره می کند.

مقامات دولتی از تایید یا تکذیب این گزارش ها خودداری ورزیده و تنها گفته اند که هر نوع تصمیمی در زمینه فروش تسلیحات به کشورهای خارجی در جلسات غیرعلنی شورای امنیت فدرال اتخاذ می شود.

احزاب مخالف و حتی برخی از اعضای احزاب عضو دولت ائتلافی با تاکید بر اینکه حکومت عربستان سعودی پرونده خوبی در زمینه رعایت حقوق بشر ندارد و به تازگی هم به سرکوب اعتراضات در کشورهای همسایه کمک کرده، خواستار ادامه سیاست منع فروش اسلحه به این کشور شده اند.

بر اساس گزارش هایی که در رسانه های آلمان انتشار یافته، دولت این کشور پیشاپیش با اسرائیل و ایالات متحده در مورد احتمال انعقاد قرارداد فروش تانک های پیشرفته به عربستان مشورت کرده است.