واحدهای ارتش سوریه به محاصره شهر حماة ادامه می دهند

شهر حماة، از مراکز اصلی تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بشار اسد در سوریه، همچنان در محاصره واحدهای پیاده و تانک ارتش این کشور قراردارد در حالیکه به گفته مخالفان، روز گذشته دست کم چهارده غیرنظامی که در صدد جلوگیری از پیشروی واحدهای زرهی به سوی مرکز این شهر بودند توسط نظامیان کشته شدند.

به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر در سوریه، از آغاز تظاهرات اعتراضی در این کشور دز ماه مارس تا کنون، دست کم یکهزار و سیصد غیرنظامی به دست نیروهای دولتی از پای در آمده اند و در مقابل، دولت سوریه گفته است که بیش از پانصد تن از نفرات نظامی و امنیتی هم در این مدت کشته شده اند.

مقامات حکومتی "گروه های مسلح وابسته به بیگانگان" را به سازماندهی تظاهرات و حمله به نیروهای دولتی متهم کرده اند اما مخالفان گفته اند که تلفات دولتی در این مدت از چند ده نفر بیشتر نبوده و اکثر آنان کسانی بوده اند که به خاطر خودداری از اجرای دستور تیراندازی به سوی مردم، به دستور مافوق خود کشته یا اعدام شده اند.