دادستان پرونده دومینیک استراوس کان کناره گیری نمی کند

دادستان پرونده دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول بر ادامه حضور خود در روند محاکمه تاکید کرده است.

سایروس ونس، دادستان منطقه منهتن گفته است به رغم درخواست وکلای فرد شاکی استعفا نخواهد داد.

وکلای یک خدمتکار زن هتل سوفیتل در منهتن که آقای استرواس کان را به تعرض جنسی متهم کرده است، می گویند آقای ونس با درز دادن اطلاعات پرونده به رسانه ها به موکلشان آسیب زده است.

آنها خواهان کناره گیری آقای ونس از پرونده و جایگزینی یک دادستان ویژه شده اند.

سخنگوی آقای ونس ادعای وکلای فرد شاکی را فاقد اعتبار دانسته است.

همزمان، وکلای مدافع دومینیک استراوس کان و دادستان پرونده به طور خصوصی دیدار کردند تا درباره پرونده گفت و گو کنند.

آقای استرواس کان اتهام تجاوز به خدمتکار گینه ای هتل را رد می کند.

هفته پیش در پی ابراز تردید دادستان ها درباره ادعای فرد شاکی، حبس خانگی آقای استراوس کان پایان یافت و او بدون پرداخت وثیقه آزاد شد. او در این حال متعهد شد برای محاکمه در دادگاه حاضر شود.