ایتالیا ۹ آلمانی را به حبس ابد محکوم کرد

دادگاهی در ایتالیا نه مرد آلمانی را به جرم کشتار صدها نفر در این کشور در دوران جنگ جهانی دوم به حبس ابد محکوم کرده است.

محکومان که در دهه هشتم و نهم زندگی خود هستند به طور غیابی محاکمه شدند.

دادگاه شهر ورونا این افراد را در رابطه با کشتار بیشتر از ۱۴۰ نفر در منطقه مودنا در سال ۱۹۴۴ و موارد دیگری از قتل غیرنظامیان در سایر مناطق شمالی ایتالیا مجرم شناخت.

این کشتارها با هدف مقابله با جنبش مقاومت مردم ایتالیا انجام شده است.

سه متهم دیگر پرونده در طول برگزاری محاکمه جان خود را از دست دادند.