ابهام درباره مخالفت احمدی نژاد با تفکیک جنسیتی دانشجویان

در پی انتشار خبر نامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به وزیران علوم و بهداشت حاکی از مخالفت او با طرح جداسازی دانشجویان پسر و دختر در کلاس های درسی، یک مقام وزارت علوم از وجود چنین نامه ای ابراز بی اطلاعی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس طائب، مشاور وزارت علوم، ضمن حمایت از جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها، گفته است: "این نامه رئیس جمهور از نامه های غیرمتداولی بود که تا کنون داده شده و حتی ما از صحت آن خبری نداریم زیرا در چنین مواقعی، این نامه ها ابتدا به وزارت علوم می آید."

متن نامه آقای احمدی نژاد حاوی دستور توقف روند "بازنشسته کردن بی رویه" استادان و "اقدامات سطحی و غیرعالمانه" جداسازی دانشجویان در برخی مراکز آموزشی در پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری انتشار یافت و به طور گسترده توسط رسانه های همگانی پخش شد.