خبرگزاری چین درگذشت رئیس جمهوری سابق را تکذیب کرد

در پی انتشار گزارش هایی در مورد درگذشت جیانگ زمین، رئیس جمهوری سابق چین، خبرگزاری دولتی شین هوا این گزارش ها را تکذیب کرده و به نقل از "منابع موثق" خبر درگذشت آقای جیانگ را "شایعات محض" خوانده است.

روز گذشته، یک شبکه تلویون خبری در هنگ کنگ با قطع برنامه های عادی خود، خبر درگذشت رئیس جمهوری سابق را پخش اما بعدا این خبر را حذف کرد.

جیانگ زمین، هشتاد و چهار ساله، بین سال های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۳ سمت ریاست جمهوری چین را برعهده داشت و اخیرا گزارش های متعددی در مورد وخامت شرایط جسمی او در سایت های اینترنتی منتشر شده است.