تلاش دبیرکل سازمان ملل برای وحدت دوباره قبرس

روز پنجشنبه، ۱۶ تیر (۷ ژوئیه)، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، با رهبران جوامع ترک و یونانی قبرس در ژنو دیدار و در مورد حل اختلافات دو طرف و ایجاد زمینه مساعد برای وحدت دوباره این جزیره با آنان گفتگو می کند.

به گزارش خبرنگار بی بی سی در ژنو، سازمان ملل از پیشرفت کند مذاکرات رهبران ترک و یونانی قبرس ناخرسند است و خواستار تلاش بیشتر آنان برای حل اختلافات باقی مانده از جمله در مورد مالکیت اموال غیرمنقول و حق بازگشت ساکنان مناطق مختلف به محل اقامت خود قبل از تقسیم این جزیره شده است.

جزیره قبرس در پی یک رشته تحولات سیاسی و درگیری های نظامی در سال ۱۹۷۴ به دو بخش یونانی نشین و ترک نشین تقسیم شد و از آن زمان، نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در این جزیره حضور داشته اند.