ایران در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا مدال طلا گرفت

در نخستین روز از نوزدهمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا که روز پنجشنبه، 16 تیر (7 ژوئیه) در کوبه، ژاپن، برگزار شد، احسان حدادی، قهرمان ایرانی پرتاب دیسک، در این ماده مدال طلا گرفت.

احسان حدادی در این مسابقه با پرتاب دیسک به مسافت 62 متر و 27 سانتی متر، که پائین تر از رکورد شخصی او بود، توانست به قهرمانی در این رشته دست یابد.

دو پرتابگر از چین و هند در این رشته نفرات دوم و سوم شدند.