دست کم ۳۸ نفر در تصادف اتوبوس با قطار در شمال هند کشته شدند

دست کم ۳۸ نفر در تصادف اتوبوس با قطار در ایالت اوتارپرادش در شمال هند کشته شده اند.

تصادف در ساعات اولیه صبح و در محل تقاطع راه آهن با جاده ای در نزدیکی شهر پتیالی، در سیصد کیلومتری دهلی پایتخت هند، روی داد.

این تقاطع علامت گذاری نشده بود و راه بند نداشت.

اتوبوس حامل حدود ۱۰۰ مسافر بود که از مهمانی عروسی برمی گشتند و بسیاری از آنها بر روی سقف اتوبوس نشسته بودند.

قطار، که در حین حرکت با اتوبوس برخورد کرده بود، چندین متر اتوبوس را با خود به جلو کشاند.