پیشرفت مخالفان مسلح دولت لیبی به سمت طرابلس

مخالفان مسلح دولت لیبی موفق به پیشروی در مقابل نیروهای دولتی شده اند. به گفته خبرنگار بی بی سی، مخالفان در جاده ای که در جنوب طرابلس، پایتخت لیبی قرار دارد و از نظر استراتژیک دارای اهمیت است، پیشروی کرده اند.

خبرنگار بی بی سی می گوید که مخالفان مسلح دولت لیبی در بیست و چهار ساعت گذشته، بین ده تا پانزده کیلومتر به سمت شهر غریان، که در کنترل نیروهای معمر قذافی قراردارد، پیشروی کرده اند.

دسترسی به یکی از جاده های اصلی لیبی که از صحرا به شمال این کشور و شهر طرابلس کشیده شده است، از طریق این شهر کنترل می شود.

پیشتر فرماندهان مخالفان مسلح دولت لیبی در شهر مصراته گفته بودند که پیشرفت آنها از سمت شرق به سوی پایتخت، به دلیل کمبود مهمات جنگی و ناکافی بودن حمایت هوایی ناتو، با مشکل روبرو شده است.