انتقاد آمریکا از 'آزار و اذیت اقلیت های مذهبی' در ایران

دولت آمریکا در بیانیه‌ای از انتشار گزارش‌هایی اظهار تاسف کرده است که در آن‌ها گفته شده دادگاه‌های ایران از شخصی به نام یوسف ندرخانی خواسته‌اند که یا رسما از اعتقادات مسیحی خود دست بکشد و یا به جرم ارتداد با اعدام روبرو شود.

در این بیانیه که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده گفته شده است که چنانچه آقای ندرخانی به جرم ارتداد اعدام شود، این اقدام در طی بیش از بیست سال گذشته بی سابقه خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: "او (یوسف ندرخانی) یکی از هزاران نفری است که به دلیل اعتقادات مذهبیشان در ایران تحت آزار و اذیت قرار دارند از جمله هفت تن از سران جامعه بهایی که حکم زندان آنها به خاطر اعتقادشان به بهائیت به بیست سال افزایش یافت، و همینطور صدها درویش که به دلیل اعتقادات مذهبی شان در ملاء عام شلاق زده شده‌اند."

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا از رهبران ایران انتقاد شده و گفته شده است که این رهبران رفتاری دوگانه دارند، از یکطرف ادعا می کنند که حامی مدارای مذهبی هستند، اما از طرف دیگر کسانی را که مایلند اعتقادت مذهبی‌شان را دنبال کنند، بازداشت و زندانی کرده و مورد آزاد و اذیت قرار می دهند.