تظاهرات علیه کندی روند اصلاحات در مصر

گروهی از معترضان مصری در میدان تحریر قاهره، پایتخت، گرد آمده اند تا علیه آنچه که روند کند اصلاحات سیاسی در این کشور پس از سقوط حسنی مبارک می دانند دست به تظاهرات بزنند.

سازمان دهندگان این تظاهرات برای فراخوان مردم به شبکه های اجتماعی متوسل شده و ابراز امیدواری کرده اند که تا یک میلیون نفر برای حمایت از تکمیل روند انقلابی که برای دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی به وقوع پیوست در این تجمع شرکت کنند.

همزمان، به گزارش خبرنگار بی بی سی، اوضاع در شهر سوئز نیز متشنج است و گروهی از اهالی شهر علیه تصمیم مقامات قضایی برای آزادی چند مامور پلیس با سپردن وثیقه دست به تظاهرات زده اند.

این افراد به دست داشتن در تیراندازی به سوی مردم معترض در جریان تظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک متهم شده اند اما مقامات قضایی سوئز آنان را تا تکمیل پرونده به قید وثیقه آزاد کرده اند.