پلیس لندن دفتر یک روزنامه دیگر را جستجو می‌کند

مأموران پلیس لندن در جریان تحقیق در مورد رسوایی شنود تلفنی در بریتانیا، روز جمعه به دفتر روزنامه بریتانیایی دیلی استار هجوم بردند و مشغول بازرسی آن هستند.

این بازرسی در پی بازداشت یکی از سردبیران سابق هفته نامه "نیوز آو د ورلد" و مسئول روابط عمومی سابق نخست وزیر بریتانیا آغاز شده است.

موسسه مالک هفته نامه "نیوز آو د ورلد" دیروز اعلام کرد که به انتشار این هفته نامه پایان می دهد.