هشدار تند سپاه به نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس

سرتیپ امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، با موفق توصیف کردن مانور اخیر موشکی ایران گفت: "قدرت های فرامنطقه ای باید بدون فوت وقت در پی خارج کردن سیبل های شناور خود از آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس و دریای عمان باشند".

او گفت که واکنش مقامات کشورهای غربی نسبت به مانور موشکی پیامبر اعظم ۶ نشان می دهد که آنها "پیام اقتدار و بازدارندگی" ایران را دریافته اند.

آقای حاجی زاده از آزمایش موفقیت آمیز موشک های هوشمند و مافوق صوت ساحل به دریا توسط سپاه پاسداران خبر داده است.