مخالفان دولت سوریه به خیابان‌ها بازگشتند

هزاران تظاهر کننده سوری امروز جمعه هشتم ژوئیه در شهرهای حماه، دمشق، حمص و شهرهای دیگر به خیابان ها آمدند.

گزارش ها از کشته شدن بیش از ۱۰ نفر از معترضان در جریان درگیری امروز حکایت دارد.

تظاهر کنندگان سوری خواستار کناره گیری بشار اسد از حکومت هستند و هر نوع مذاکره احتمالی با حکومت سوریه را بی فایده می دانند.