'۵۱ فرودگاه از ۵۴ فرودگاه ایران زیان‌ده هستند'

یک مقام بلند پایه حمل و نقل هوایی در ایران می گوید که ۵۱ فرودگاه این کشور زیان‌ده هستند.

محسن اسماعیلی، مدیرعامل شرکت فرودگاه های ایران گفته که درآمد این فرودگاه ها پاسخگوی نیازهایشان نیست.

آقای اسماعیلی گفته است که به طور مثال درآمد فرودگاه کرمانشاه که در منطقه شرق ایران محوریت دارد، در سال گذشته خورشیدی ۳۰ درصد هزینه هایش را تامین کرده است.

به گفته آقای اسماعیلی به جز دو فرودگاه امام خمینی و مهرآباد در تهران و فرودگاه هاشمی نژاد در مشهد، همه فرودگاه های کشور زیان ده هستند.