احمد جنتی خواستار "فتح بحرین به دست مسلمین" شد

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در ایران در خطبه های نماز جمعه امروز (هفده تیر) تهران، خواستار "فتح بحرین به دست مسلمین" شده است.

آقای جنتی از سرکوب معترضان بحرینی توسط نیروهای دولتی این کشور و نیروهایی که از عربستان و امارات متحده عربی برای "برقراری امنیت" و کمک به سرکوب معترضان وارد این کشور شده اند، انتقاد کرده است.

خطیب جمعه تهران گفته است: "نیروهای آمریکایی در لباس نیروهای عربستانی باید از این کشور اخراج شوند و این کشور به دست اسلام و مسلمین فتح و اسلامیت بر آن حاکم شود."

روابط ایران و بحرین از زمان آغاز اعتراضات در بحرین رو به سردی گذاشته و سفرای دو کشور در اعتراض به مواضع دولت های آنها، محل ماموریت خود را ترک کرده اند.