'پیشروی' مخالفان رهبر لیبی به سوی یک شهر استراتژیک

مخالفان دولت لیبی می گویند که مقابل نیروهای سرهنگ قذافی، رهبر لیبی، در غرب این کشور، به موفقیت چشمگیری دست یافته اند.

آنها می گویند که تا هشت کیلومتری زلیتن، از شهرهای استراتژیک لیبی ، پیش رفته اند.

دو طرف حدود شش هفته است که بیشتر در حوالی شهر مصراته که در اختیار مخالفان آقای قذافی است، با هم مقابله کرده اند.

مخالفان می گویند که تصرف شهر زلیتن ، می تواند راه را برای حمله و پیشروی سریع تر به سمت طرابلس، پایتخت لیبی، هموار کند.