نرخ تورم در چین افزایش یافت

نرخ تورم در چین افزایش یافته و به بالاترین میزان خود در سه سال گذشته رسیده است.

افزایش نرخ تورم به رغم آن صورت می گیرد که این کشور اخیرا چند بار نرخ بهره را افزایش داده و میزان وام‌های بانکی را کم کرده است.

قیمت ها در سال مالی منتهی به ماه ژوئن ۶.۴ درصد افزایش یافته است.

خبرنگاران می گویند مقام‌های چینی از افزایش بهای قیمت پایه مواد غذایی که می تواند به ناآرامی ها دامن بزند، نگران هستند.