انتقاد از دولت ایران به خاطر عدم تحویل اسناد دوره جنگ

سرتیپ محمد باقرزاده رییس "بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس" از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر تحویل ندادن برخی اسناد مربوط به دوران جنگ ایران و عراق انتقاد کرد.

به نوشته روزنامه تهران امروز، سرتیپ باقرزاده گفت اسنادی که دولت از تحویل آنها خودداری می کند، مشخصا مربوط به "نخست وزیری سابق" و "ریاست جمهوری" هستند.

انتقادات رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، که زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح محسوب می شود، در شرایطی صورت می گیرد که در اکثر سال های جنگ ایران و عراق، نخست وزیر ایران میرحسین موسوی بوده است.

آقای باقرزاده، در توضیح تلاش های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برای دسترسی به اسناد دوران جنگ اظهار داشته: "در مقطعی تا آستانه واگذاری رفتیم، اما به عللی که برای ما روشن نشد از واگذار کردن این اطلاعات خودداری شده است."

آقای باقرزاده با تاکید بر اینکه "وزارتخانه ها برای واگذاری اسناد و اطلاعات مشکلی نداشته اند" گفته است: "مشکل در خود حوزه ریاست جمهوری است که باید آن اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد که ظاهرا افرادی که متصدی هستند نسبت به اهمیت مساله وقوف کامل پیدا نکرده اند."