وزیر آموزش و پرورش: کتاب های درسی دانش آموزان تغییر می کند

وزیر آموزش و پرورش ایران می گوید که کل کتاب های درسی در یک دوره چهار، پنج ساله از نظر حجم ،محتوا و ویژگی های دیگر تغییر می کند.

به گزرش خبرگزاری دولتی ایران(ایرنا) حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران گفت: "در تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شده تا تمام کتب درسی مورد بازبینی قرار گیرد و با توجه به شاخص های مشخص در تحول بنیادین تغییر یابد."

آقای حاجی بابایی پیش از این تحول بنیادین در آموزش و پرورش را "بحثی کلیدی، محوری و اساسی" دانسته بود که "حوزه های علمیه در آن نقش تعیین کننده دارند" و گفته بود که در بخش تدوین کتب درسی، هیچ کس متخصص تر از حوزه های علمیه نیست.

وزیر آموزش و پرورش دیگر اقدامات این وزارتخانه در سال آینده تحصیلی را "کیفیت بخشی به آموزش ابتدایی، توسعه هنرستانها، تاسیس دانشگاه فرهنگیان و گسترش آموزش ضمن خدمت" برشمرد.