بازداشت سه عکاس خبری در گرجستان به ظن 'جاسوسی'

گرجستان از بازداشت سه عکاس مطبوعاتی به اتهام جاسوسی برای روسیه خبر داده است.

به گفته مقام های دولتی، این سه نفر متهم هستند اطلاعات مربوط به میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان را در اختیار ماموران امنیتی روسیه قرار داده اند.

یکی از بازداشت شدگان، عکاس شخصی آقای ساکاشویلی و دیگری عکاس خبری وزارت خارجه گرجستان است.

آنها متهم هستند تصاویری را از برنامه روزانه رئیس جمهوری در اختیار عکاس سوم می گذاشتند.

پس از جنگ تابستان ۲۰۰۸ میان روسیه و گرجستان، تفلیس ده ها نفر را به اتهام جاسوسی برای روسیه بازداشت کرده است.

گزارشگران بدون مرز که از سازمان های مدافع روزنامه نگاران است با انتقاد از بازداشت این افراد هشدار داد که "جو ترس از جاسوسان در گرجستان نباید به ارعاب دست اندرکاران رسانه ها دامن بزند."