کشف ده جنازه بدون سر در شمال مکزیک

پلیس مکزیک از کشف اجساد بدون سر سه زن و هفت مرد در داخل یک کامیون در شهر شمالی تورئون خبر داده است.

سرهای این کشته شدگان در کنار یک بزرگراه و به همراه یک پیام تهدید آمیز پیدا شده است.

آلهاندرو پوئره، سخنگوی شورای امنیت ملی مکزیک گفت قتل این افراد به درگیری میان دو گروه تبهکار رقیب، کارتل های مواد مخدر زتاس و سینالوا مربوط است.

افزایش درگیری میان گروه های تبهکار در مکزیک در ماه های گذشته به کشته شدن صدها نفر منجر شده است.

مقام های مکزیکی بازار سودآور مواد مخدر در آمریکا و سرازیر شدن سلاح قاچاق از همسایه شمالی را عامل افزایش این درگیری های خونبار می داند.