هشدار سازمان ملل متحد درباره شدت خشکسالی در سومالی

آنتونیو گوترز، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از سازمان های بین المللی خواسته است به کمک آسیب دیدگان از خشکسالی شدید در سومالی بشتابند.

آقای گوترز در مصاحبه با بی بی سی گفت بر این باور است که سازمان ملل در حال مذاکره برای رفع موانع امنیتی در سومالی است.

به گفته او خشکسالی در سومالی شدیدتر از سایر کشورهای شرق آفریقاست.

به گفته آقای گوترز، بسیاری از مردم سومالی به خاطر جنگ داخلی قادر به پناه گرفتن در اردوگاه های پناهندگان در کنیا و اتیوپی نیستند.

سازمان پزشکان بدون مرز گفته است اردوگاه های کوچکی از هزاران پناهنده داخلی در حال شکل گرفتن در سومالی است.

پزشکان بدون مرز از معدود سازمان های کمک رسانی بین المللی است که در نواحی تحت کنترل گروه تندروی الشباب در سومالی فعالیت دارد.