درگیری پلیس ایرلند شمالی با معترضان

پلیس ایرلند شمالی با معترضان در حومه بلفاست درگیر شده است.

ناآرامی‌ها در این منطقه شب گذشته در بالیکلر آغاز شد.

نزدیک به یکصد نفر از جامعه پروتستان با بمب های بنزینی و آلات دیگر با پلیس درگیر شدند.

پلیس نیز برای آرام کردن اوضاع از ماشین های آب پاش و گلوله های مشقی استفاده کرد.

چند افسر پلیس در این درگیری ها زخمی شده اند.

معترضان از این که پلیس پرچم هایی را که تداعی گر اختلافات قومی بود، برداشته، خشمگین بودند.