اعتراض به برنامه دولت برای واگذاری اوقاف به استانداران

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در رابطه با تصمیم دولت برای استانی شدن اوقاف گفت: "با توجه به اینکه اداره اوقاف از وظایف ولی فقیه است این حکم و مصوبه خلاف شرع به نظر می رسد."

به گزارش خانه ملت، خبرگزاری مجلس ایران، آقای مصباحی مقدم گفت: "شنیده شده است هیات دولت قصد واگذاری ادارات اوقاف در استان ها را به استانداران دارد و این اقدام دولت به این معنی است که مدیریت کل اوقاف از دست نماینده ولی فقیه خارج شود."

این نماینده مجلس همچنین گفته است که دولت در صورتی می تواند این کار را انجام دهد که نظر رهبر ایران را هم در این مورد جویا شده باشد که به گفته آقای مصباحی مقدم اخبار رسیده حاکی از آن است که "چنین اذنی گرفته نشده است. "

او تاکید کرد که "این مصوبه را دولت باید لغو کند و اگر چنین مصوبه ای به شورای نگهبان و اداره تطبیق قوانین مجلس برسد با مشکل روبرو خواهد شد."