پیام نور دانشگاه 'مطلوب' زندانی هاست

جلال طباطبایی، معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش ایران با اشاره به نحوه شرکت زندانی ها در کنکور گفت: "در صورت وجود متقاضی کنکور از میان محکومان به زندان، سازمان سنجش شرایط را برای شرکت در کنکور این دسته از داوطلبان فراهم می کند."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طباطبایی همچنین گفت: "هر ساله برای شرکت محکومان و زندانی ها در کنکور همکاری صورت می گیرد و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش به زندان هایی که متقاضی شرکت در کنکور در آنها وجود دارد، فرستاده می شود."

به گفته آقای طباطبایی این نماینده تام الاختیار کلیه مراحل قانونی از ثبت نام تا برگزاری آزمون را در همان زندان مانند یک حوزه امتحانی انجام می دهد.

آقای طباطبایی گفت: "در کنکور سراسری سال ۹۰ متقاضی زندانی نداشتیم اما در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تعداد زیادی از محکومان متقاضی شرکت در آزمون بودند که البته شیوه آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور در این انتخاب بی تاثیر نبوده است."