'روزانه ۵۰ میلیون کیلو زباله خانگی در ایران تولید می شود'

کامیار فیلسوفی نایب رئیس صنایع بازیافت ایران اعلام کرد: "روزانه ۵۰ میلیون کیلو زباله خانگی توسط شهروندان ایرانی تولید می شود که و تنها ۵ درصد از زباله های کشور که غیر زباله های صنعتی و کشاورزی است، بازیافت می شود ."

به گزارش خبرگزاری مهر آقای فیلسوفی افزود: "هر ایرانی روزانه ۷۰۰ گرم زباله تولید می کند، هم اکنون روزانه در ایران به اندازه هزار ساختمان ۵ طبقه به مساحت ۵۰۰ متر زباله انباشت می شود و این یک فاجعه است، زیرا صنعت بازیافت به هیچ عنوان در این مورد حمایت نمی شود."

کامیار فیلسوفی از تعطیلی بسیاری از واحدهای بازیافت کشور به دلیل حمایت نشدن از سوی دولت خبر داد و افزود: "طرح ادغام چند وزارتخانه کلید خورده است ولی آیا در این در وزارتخانه‌های جدید که قرار است در بخش بازرگانی و صنایع فعالیت کنند برنامه و نقشه ای غیر از ورود و تولید کالا برای بازگرداندن کالاهای مصرف شده هست؟"

نایب رئیس صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه ای به بازیافت شده گفت: "این درحالی است که هنوز برنامه چهارم توسعه در بخش بازیافت به درستی اجرا نشده است."