اعتراض سازمان شهرداریها به افزایش کرایه تاکسی در ایران

حمید رضا صارمی معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریها اعلام کرد:" قیمت کرایه های تاکسی در ترمینال ها و فرودگاه ها غیر قابل تحمل است."

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریها با اشاره به اینکه این مرکز با شهرداری در خصوص "بازار آشفته کرایه‌های تاکسی" مکاتبه می کند، افزود:" در صورتی که به نتیجه نرسیم از تعزیرات حکومتی می خواهیم که به این موضوع ورود پیدا کند."

آقای صارمی اضافه کرد: تاکسی ها حق ندارند چند برابر مصوبه که توسط فرمانداری ابلاغ شده است کرایه دریافت کنند و در صورت ادامه این رویه ناچاریم از تعزیرات حکومتی بخواهیم به این مسئله ورود پیدا کند.

معاون امور شهرداریها با اشاره به نظارت های این سازمان بر عملکرد تاکسیرانی گفت: متاسفانه تاکسیمترها استفاده نمی شوند و این نشان می دهند مدیریت مسلطی در تاکسیرانی وجود ندارد.