آغاز گفت و گوی ملی حزب بعث با مخالفان در سوریه

گفت و گوهای دو روزه حکومت سوریه با مخالفان از یکشنبه آغاز می شود.

حکومت بشار اسد اعلام کرده است که"گفت و گوی ملی" در پاسخ به ناآرامی های سیاسی در این کشور برگزار می شود.

این گفت و گوها میان حزب بعث و بعضی از مخالفان شامل دانشگاهیان و جوانان خواهد بود.

هدف از این مذاکرات بررسی چند حزبی کردن احتمالی دولت در سوریه است.

به گفته خبرنگار بی بی سی، اعتبار این مذاکرات به ترکیب مخالفان حاضر در گفت و گوها خواهد بود.

مخالفان در تظاهرات گسترده روز جمعه بر ضد گفت و گوی ملی شعار داده بودند.