فرمانده نیروی دریایی قبرس در انفجار انبار مهمات کشته شد

آندرس لونیدس، فرمانده نیروی دریایی قبرس در میان ۱۲ نفری است که در انفجار انبار مهمات توقیف شده کشته شده اند.

این انبار محل نگهداری یک محموله نظامی بود که مقام های قبرسی در سال ۲۰۰۹ توقیف و اعلام کردند از ایران عازم سوریه بوده است.

پس از این انفجار که بامداد روز دوشنبه رخ داد، وزیر دفاع و فرمانده ارتش قبرس استعفا دادند.

لامبروس لامبر، فرمانده پادگان اوانگلوس فلوراکیس نیز کشته شده است.