ناتو بمباران نیروهای قذافی را تشدید کرد

ناتو حملات هوایی علیه نیروهای وفادار به معمر قذافی، رهبر لیبی را تشدید کرده است.

جنگنده های این سازمان روز یکشنبه بیش از ۲۰ بار به اهدافی در جنوب و شرق مصراته حمله کردند.

شهر مصراته که در کنترل مخالفان سرهنگ قذافی است، مورد حمله نیروهای حکومت لیبی قرار گرفته است.

فرماندهان مخالفان در مصراته هفته هاست که از ناتو می خواهند بمباران نیروهای طرفدار سرهنگ قذافی را تشدید کند.

یک خبرنگار بی بی سی در مصراته می گوید بنظر می رسد نیروهای معمر قذافی طی چند روز گذشته راکت های کمتری توانسته اند شلیک کنند.