حمله به سفارت آمریکا و فرانسه در دمشق

هواداران بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در دمشق حمله کرده‌ و آسیب‌هایی به ساختمان این دو سفارتخانه وارد کرده اند.

طی دو روز گذشته، طرفداران دولت، تظاهراتی در برابر ساختمان این دو سفارت برگزار کردند.

محافظان امنیتی سفارت فرانسه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان، اقدام به شلیک تیر هوایی کردند.

اقدام اخیر سفرای آمریکا و فرانسه در بازدید از شهر حماة که شاهد تظاهرات وسیع ضد دولتی بوده، با خشم دولت سوریه رو به رو شده است.