فشار بر کنیا برای پناه دادن به قحطی زدگان شاخ آفریقا

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بر دولت کنیا فشار آورده است تا اردوگاه جدیدی را برای اسکان هزاران تن که از قحطی و درگیری در سومالی به آن کشور گریخته اند ایجاد کند.

قرار بود کمیسر عالی سازمان ملل که به کنیا سفر کرده با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کند اما این ملاقات لغو شده و مقامات کنیایی تا کنون از صدور اجازه تکمیل اردوگاه جدید خودداری ورزیده اند.

مقامات کنیایی نگران آن هستند که ایجاد اردوگاه جدید، که ظرفیت اسکان تا ده هزار نفر را دارد، مردم سومالی را تشویق کند برای سکونت دایم به کنیا مهاجرت کنند.