دومین روز مذاکرات مخالفان و دولت سوریه

روز دوشنبه، ۲۰ تیر (۱۱ ژوئیه)، دومین روز از مذاکرات گروهی از رهبران مخالفان حکومت سوریه با نمایندگان دولت در دمشق، پایتخت، برگزار می شود که هدف از آن یافتن راهی برای حل بحران سیاسی کنونی است.

مقامات دولتی گفته اند که انتظار دارند از طریق این "گفتمان ملی" راه برای ایجاد یک نظام حکومتی چند حزبی، آزادی های سیاسی، ریشه کنی فساد و استقرار دموکراسی هموار شود اما بسیاری از مخالفان این وعده ها را قبول ندارند و گفته اند رهبری حکومت به این طریق در صدد عبور از بحران کنونی است و هرگز حاضر نخواهد شد به خواست مردم تن در دهد و از قدرت کناره گیری کند.

بسیاری از رهبران مخالفان این گفتگو ها را تحریم کرده و گفته اند که "گفتمان ملی" باید با تغییرات واقعی مانند آزادی تمامی زندانیان سیاسی، رعایت حق تجمع و اعتراض و خاتمه دادن به حکومت مطلقه رهبری حزب بعث آغاز شود.