موافقت هیات دولت با حذف چهار صفر از پول ملی ایران

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی گفت: "روز گذشته طرح پیشنهادی بانک مرکزی را برای حذف ۴ صفر از پول ملی در هیئت دولت مطرح کردیم که اعضای هیئت دولت با کلیات آن موافقت کردند."

به گزارش خبرگزاری فارس آقای بهمنی همچنین گفت: "بر این اساس قرار شد آن بخش از جزئیات طرح که شامل نام واحد پول ملی جدید و جزء اعشار آن است به زودی از طریق سایت بانک مرکزی به نظرخواهی عمومی گذاشته شود."

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی بنابر پیش‌بینی‌ها حداقل سه سال لازم است تا تمهیدات لازم برای جایگزینی پول ملی جدید تکمیل و به انجام برسد.