اعتراض کانون وکلا به رئیس دادگستری تهران

محمد جندقی کرمانی، رئیس کانون وکلای تهران، ضمن اعتراض به آنچه بی‌احترامی به وکلا برای ورود به دادگاهها خواند، گفت: "برای پایان دادن به این بی‌احترامی‌ها به رئیس دادگستری تهران نامه نوشتیم."

به گزارش خبرگزاری مهر در بخشی از این نامه آمده است: "اخیرا از طرف ماموران مستقر در مجتمع‌های قضایی تضییقاتی نسبت به ورود وکلای محترم دادگستری، از جمله اخذ تلفن همراه و بازرسی کیف آنان، صورت می‌گیرد که موجب نارضایتی و وهن جامعه وکالت بوده و شان و منزلت حرفه وکالت مورد تعرض قرار گرفته است. در حالی که تاکنون هیچگونه عملی که اقدامات فوق را توجیه کند، گزارش نشده است."

کانون وکلای با اعتراض به این برخورد ها در این نامه از رئیس دادگستری تهران پرسیده است: "اگر وکلای دادگستری طبق تبصره سه ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام از احترام و تامینات شاغلان قضا برخوردارند، این سخت‌گیری‌ها و اهانت‌ها برای چیست؟"

در پایان نامه، کانون وکلا از علیرضا آوایی، رئیس دادگستری تهران خواسته اند این گونه برخوردها نسبت به وکلای داگستری را متوقف کند.