احضار کاردار ایران در منامه به وزارت امور خارجه بحرین

به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، وزارت امور خارجه بحرین با احضار کاردار ایران در منامه، نسبت به اظهارات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران که در جریان نماز جمعه این هفته تهران ایراد شده بود، اعتراض کرده است.

بحرین اظهارات آقای جنتی را "استفاده از عبارات خصمانه علیه پادشاهی" این کشور توصیف کرده است.

احمد جنتی در نماز جمعه تهران در روز هفدهم تیر، خواستار "فتح بحرین به دست مسلمین" شده بود.

تنش در روابط ایران و بحرین پس از آن آغاز شده که ایران سرکوب مردم معترض این کشور را محکوم کرد.

دو کشور به نشانه اعتراض سفرای خود را از تهران و منامه فراخواندند.