آیت‌الله خامنه‌ای: در مورد وضعیت اقتصادی سیاه‌نمایی نکنید

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در دیدار اعضای اتاق های بازرگانی ایران و تهران به آنها توصیه کرد که برآوردی "امید آفرین" از وضعیت اقتصادی کشور به افکار عمومی ارائه دهند.

او گفت: "نگاه امیدآفرین را باید مقدمه هر پیشنهاد و طرحی قرار داد و در توضیح و تشریح وضعیت، از نگاه منفی و سیاه نمایی پرهیز کرد".

به گزارش دفتر آیت الله خامنه ای، پیش از سخنان او، رئیس اتاق بازرگانی ایران، یکی از اعضای هیأت رئیسه این اتاق و رئیس اتاق بازرگانی تهران گزارش هایی ارائه کرده بودند.