سفر پنج ساعته سارکوزی به افغانستان

نیکولا سارکوزی رییس جمهور فرانسه در سفری از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد.

آقای سارکوزی قرار است در جریان این سفر پنج ساعته، از پایگاه نظامی کپسیا که محل استقرار اغلب نیروهای فرانسوی مستقر در افغانستان است بازدید کند.

این سومین سفر نیکولا سارکوزی به افغانستان از زمان رسیدن او به ریاست جمهوری است.

رییس جمهور فرانسه قرار است در جریان این سفر با حامد کرزای رییس جمهور افغانستان و دیوید پترائوس فرمانده نیروهای ناتو در این کشور دیدار و گفتگو کند.