سوء قصد به جان برادر حامد کرزی

احمد ولی کرزای برادر کوچک رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی، در جریان یک سوء قصد به شدت مجروح شد.

گزارش ها حاکی از آن است که برادر رئیس جمهور افغانستان، امروز صبح در منزل خود در قندهار هدف تیراندازی یکی از محافظانش قرار گرفته و حال وی وخیم است.

احمد ولی کرزی، رئیس شورای ولایت قندهار و یکی از سیاستمداران جنجالی افغانستان محسوب می شود.

موافقان این سیاستمدار، او را از مدافعان حقوق قوم پشتون در افغانستان می دانند و مخالفانش، وی را به فساد مالی گسترده متهم می کنند.

احمد ولی کرزی، تاکنون از چند سوء قصد جان سالم به در برده است.