خانه سینما از سیدضیا هاشمی شکایت کرد

دبیر موسسه خانه سینما از سیدضیاء هاشمی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران به دلیل" افشای همراهی مدیریت خانه سینما با جریانات مشکوک "شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس براساس احضاریه‌ای که به دست آقای هاشمی رسیده است او باید تا ۱۰ مرداد ماه به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند.

رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران چندی پیش طی نامه‌ای، خانه سینما را به دریافت وجوهی از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور متهم کرده بود که با واکنش خانه سینما مواجه شد.