دستگیری بیش از ۶۰ جعل کننده کارت اعتباری

پلیس در چندین کشور اروپایی و امریکایی بیش از ۶۰ نفر را که متهم به استفاده از ۱۵ هزار کارت اعتباری جعلی هستند را بازداشت کرده است.

این افراد متهم هستند که با این کارت ها از حساب های بانکی پول دزدیده اند.

سخنگوی "یوروپل" پلیس اروپا می گوید این گروه با استفاده از دستگاه های الکترونیکی که در خودپردازها کار گذاشته شده بودند، اطلاعات کارت های اعتباری را بر نوارهای مغناطیسی کپی می کردند.

این افراد با اطلاعات به دست آمده ، کارت های جعلی می ساختند.

بسیاری از بازداشت شدگان تبعه بلغارستان هستند.