درخواست راهپیمایی معترضان در مصر

به منظور سرعت در اصلاحات سیاسی معترضان و فعالان مصری امروز سه شنبه ۱۲ ژوئن خواستار برگزای یک راهپیمایی بزرگ به سوی دفتر کابینه این کشور شدند.

معترضان در میدان تحریر (مکانی که مرکز اعتراض ها علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور بود) امتیازاتی را که عسام شریف، نخست وزیر این کشور در روز دوشنبه مطرح کرده بود، کافی ندانستند.

آقای شریف قول داده که در ساختار کابینه تغییراتی ایجاد کند و نیروهای پلیسی را که در جریان اعتراض ها متهم به قتل معترضان شدن ه اند، برکنار کند.

اما معترضان از این تعهد راضی نیستند و خواستار استعفای نخست وزیر شده‌اند.