'یک نیروی حفاظتی به ازای هر ۱۳ هزار هکتار منابع طبیعی ایران'

حسین میرزایی، مدیر کل حفاظت و حمایت منابع طبیعی ایران گفت که در این کشور ۱۶ میلیون هکتار منابع طبیعی وجود دارد و افزود: "به ازای هر ۱۳ هکتار یک نفر نیروی حفاظتی در ایران داریم که در قیاس با نرم جهانی شاهد یک فاصله معنادار هستیم".

به گفته او، در روسیه با ۵۵۱ میلیون هکتار جنگل، به ازای هر ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار یک نیروی حفاظتی، در آلمان با ۱۰ میلیون هکتار جنگل به ازای هر ۲۵۰ هکتار یک نفر، در ایتالیا با ۷ میلیون هکتار جنگل به ازای هر یک هزار هکتار یک نفر و در ترکیه با ۲۱ میلیون هکتار جنگل به ازای هر ۳ هزار و ۲۵۰ هکتار یک نفر نیروی حفاظتی وجود دارد.

آقای میرزایی در گفت و گو با ایسنا در خصوص اعتبارات حفاظت از جنگل‌ها تصریح کرد: "در بخش اعتبارات نیز با مشکلات مشابهی مواجه هستیم که امیدواریم با ابلاغ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در مردادماه سال قبل صورت گرفته است در آینده مشکلات فوق الذکر مرتفع شوند".