'احتمال آمادگی قذافی برای کناره‌گیری از قدرت'

فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه می گوید که برای بحران لیبی یک راه حل سیاسی در حال شکل گیری است.

این سخنان مدتی پس از آن مطرح شد که آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه گفت نشانه هایی وجود دارد که سرهنگ قذافی آماده ترک قدرت است.

آقای ژوپه گفت این پیام از سوی فرستادگانی عنوان شده است اما نگفت این افراد چه کسانی هستند.

او همچنین اضافه کرد که تاکنون هیچ گفت و گوی رسمی در این خصوص انجام نشده است.

سرهنگ قذافی تا کنون حاضر به ترک قدرت نشده بود.

مخالفان مسلح دولت لیبی کناره گیری معمر قذافی را شرط اصلی صلح عنوان کرده اند.