ذوالقدر: سه برابر ظرفیت زندان‌ها زندانی داریم

محمد باقر ذوالقدر، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد که تعداد زندانیان ایران سه برابر ظرفیت زندان های این کشور است.

به گزارش خبرگزاری فارس، او با اشاره به آمار افزایش جرم در سال های اخیر گفت: "میزان افزایش پرونده های قضایی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ رقم ۱۳ درصدی را نشان می دهد که خود این امر هشدار دهنده بوده و لازم است در این قضیه برنامه ریزی لازم به اجرا گذاشته شود."

آقای ذوالقدر گفت که تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی ایران نشان می دهد که وضع جرم در این کشور "نامناسب" است.

معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایران اعلام کرد: "۶۵ تا ۷۰ درصد جرایم در ایران ریشه در مواد مخدر دارد".