'هشتاد درصد از تالاب بختگان خشک شده است'

مسعود باقرزاده کریمی، مشاور معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه مسئولان وزارت نیرو رایزنی‌هایی را در زمینه رهاسازی آب برای نجات تالاب بختگان انجام داده است، گفت:" ۸۰ درصد از تالاب بختگان خشک شده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باقرزاده با اشاره به اینکه بختگان تالاب کویری است و به طور طبیعی ۵۰ درصد از آن هر ساله خشک می شود، افزود:" در دو سال اخیر خشکسالی در این تالاب که از پیوستن سه تالاب نی‌ریز،کمجان و بختگان است، افزایش یافته است."

مشاور معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط ریست با تائید این مسئله که آبگیری سدهای کر و سیوند و بهره برداری از آب های زیرزمینی اطراف باعث خشک شدن این تالاب شده است، گفت:" چرا ساخت سد و فعالیت های کشاورزی در کشور کنترل نمی شود در حالی که هر بار شاهد افزایش فعالیت های اینچنینی هستیم؟"

تالاب بختگان در استان فارس قرار دارد و زیستگاه زمستانه پرندگانی است که از روسیه و دشت های سیبری به ایران مهاجرت می کردند.